Chính sách bảo mật của công ty Đồng Phục Thiên Trang

Chính sách bảo mật của công ty đồng phục Thiên Trang được xây dựng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản:

Thu Thập Thông Tin: Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết cho việc xác nhận và xử lý đơn hàng, bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, thông tin thanh toán và các yêu cầu đặc biệt liên quan đến đơn hàng.

Sử Dụng Thông Tin: Thông tin thu thập sẽ được sử dụng một cách chính đáng cho việc sản xuất, giao hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý thanh toán, và các mục đích nội bộ như quản lý dữ liệu và marketing, nếu khách hàng đồng ý.

Chia Sẻ Thông Tin: Thiên Trang cam kết không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép rõ ràng từ phía khách hàng, trừ trường hợp phải tuân theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

Bảo Mật Thông Tin: Công ty áp dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu khách hàng, bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa, và các phương thức an ninh điện tử khác để ngăn chặn truy cập trái phép.

Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào.

Lưu Trữ Thông Tin: Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ an toàn trong hệ thống của công ty và chỉ được giữ lại trong thời gian cần thiết cho mục đích xử lý đơn hàng hoặc tuân theo các yêu cầu pháp lý liên quan đến lưu trữ dữ liệu.

Cam Kết Liên Tục: Công ty cam kết đánh giá và cập nhật chính sách bảo mật của mình một cách định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các chuẩn mực bảo mật thông tin.

Thông Tin Liên Lạc: Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về cách thức thông tin cá nhân được xử lý, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty để nhận sự hỗ trợ cần thiết.

Chính sách bảo mật này phản ánh cam kết của đồng phục Thiên Trang trong việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.